12Sep - 14NovSep 1218:00Nov 14Kettlebell Anfängerkurs (10 Wochen/ 10 Einheiten)

24Sep12:00- 15:00Offizielles RKC Enter the Kettlebell Seminar- ETKB

5Nov12:00- 15:00Offizielles RKC Enter the Kettlebell Seminar- ETKB

24Nov11:00- 17:00Wolfgang Unsöld - Die perfekte Kniebeuge

3Dez12:00- 15:00Offizielles RKC Enter the Kettlebell Seminar- ETKB